Ir a la página principal
Directorio de Empresas de Empleo

CANDIDATOS
 Insertar currículo
Menú privado
Buscador de ofertas
Empresas colaboradoras
Formación
Noticias
EMPRESAS
Alta de empresa Gratis!
Menú privado
Servizos e tarifas
Servizos a empresas
Noticias
RECURSOS
E-learning
¿Quen somos?
Consellos laborais.
Tests psicotécnicos !!
Preguntas frecuentes
Recoméndanos
Contacto
Axenda Cultural
 Información legal
Aviso legal

Dereitos da Propiedade Intelectual

1.- Todos os contidos do sitio web www.galiciaempleo.com (incluíndo, sen carácter limitativo, bases de datos, imaxes e fotografías, debuxos, gráficos e arquivos de texto) son propiedade da Red de Desarrollo de Empleo S.L. (en adiante, REDE) con dirección social na Calle Bolivia nº1 I Izq. 15004 A Coruña (España) con CIF B-15921240 ou dos provedores de contidos, sendo, neste último caso, obxecto de licencia ou cesión por parte dos mesmos, e están protexidos polas normas nacionais ou internacionais da propiedade intelectual. A recopilación, deseño, ordenación e montaxe de todo o contido do sitio web é propiedade exclusiva de REDE e se atopa protexida polas normas nacionais e internacionais da propiedade industrial e intelectual.

2.- As marcas, rótulos, signos distintivos ou logos do sitio web www.galiciaempleo.com son titularidade de REDE e están debidamente rexistrados.

3.- Os textos, datos e debuxos gráficos son propiedade de REDE ou das entidades provedoras de información, non puidendo ser obxeto de ulterior modificación, copia, transformación, alteración, reproducción, adaptación ou traducción por parte de terceiros, sen a expresa autorización por parte do titular de dito contido. A posta a disposición dos textos, datos e debuxos gráficos non implica, en ningún caso, a cesión da súa titularidade o a concesión dun dereito de explotación, reproducción, difusión, transformación, distribución, ou transmisión o seu favor, distinto do dereito de uso que comporta a utilización lexítima de www.galiciaempleo.com.

Manifestacións

1.- REDE manifesta que este sitio web dispone da tecnoloxía adecuada para permitir o acceso e utilización do mesmo. No obstante, REDE non se responsabiliza pola eventual existencia de virus ou outros elementos nocivos, introducidos por calquer medio ou por calquier terceiro, que poidan producir alteraciones nos seus sistemas informáticos.

2.- O sitio web www.galiciaempleo.com podería conter inexactitudes, omisions relevantes, imprecisions ou erratas. REDE non garantiza, en ningún caso, a veracidade, exactitude e actualidade dos datos contidos no seu sitio web. O usuario que accede a www.galiciaempleo.com exonera a REDE de calquer responsabilidade en relación á fiabilidade, utilidade ou falsas expectativas que este sitio web puidera producirlle.

3.- O sitio web www.galiciaempleo.com non utiliza cookies nin outros medios técnicos que permitan identificar ós usuarios, nin coñecer datos relativos a sá navegación.

Limitación de responsabilidade

1.- REDE non ofrece garantías de ningunha clase en canto o funcionamento do sitio web www.galiciaempleo.com o a información contida no mesmo. REDE non será responsable dos danos ou perxuicios, de calquer índole, que poidan derivarse do uso do sitio web www.galiciaempleo.com.

2.- REDE exclue toda responsabilidad pola licitude, contido e calidade dos datos e informacions ofrecidos por terceiras entidades a través do sitio web www.galiciaempleo.com.

Enlaces hipervínculos

1.- Os titulares de outros sitios web que desexen crear un hipervínculo a www.galiciaempleo.com, se comprometen a non establecer enlaces a sitios web nos que non apareza o logotipo de REDE e a non realizar manifestaciones falsas, inexactas ou incorrectas, que poidan inducir a erro ou, en xeral, que sean contrarias as leis.

2.- Os titulares de outros sitios web que desexen crear un hipervinculo a www.galiciaempleo.com se comprometen, asimismo, a non establecer hipervínculos con sitios web que conteñan contidos, manifestacions ou propaganda de índole racista, xenófoba, pornográfica, de apoloxía do terrorismo e, en xeral, poidan perxudicar de calquer modo o bon nome o a imaxen de REDE.

3.- A inclusión de hipervínculos na www.galiciaempleo.com, non implica necesariamente que REDE manteñan relacions mercantiles ou vínculos asociativos co titular do sitio web no que se establezca o enlace.

4.- A presenza de hipervínculos na www.galiciaempleo.com ten unha finalidade meramente informativa, motivo polo cal, REDE non se responsabiliza nin otorga garantía de ningunha natureza, nin expresa nin implícita respeto á comerciabilidade, idoneidade, calidade, características, procedencia, comercialización ou calquer outro aspecto das informacions y/o productos y/o servicios que se ofrezan a través do sitio web referenciado.


« Ir á páxina principal
 
2018
Versión en español    |   Aviso Legal   |   Privacidade |   Mapa   |   Contacto   |