Ir a la página principal
Directorio de Empresas de Empleo

CANDIDATOS
 Insertar currículo
Menú privado
Buscador de ofertas
Empresas colaboradoras
Formación
Noticias
EMPRESAS
Alta de empresa Gratis!
Menú privado
Servizos e tarifas
Servizos a empresas
Noticias
RECURSOS
E-learning
¿Quen somos?
Consellos laborais.
Tests psicotécnicos !!
Preguntas frecuentes
Recoméndanos
Contacto
Axenda Cultural

 Ofertas de Traballo en Galicia


Ofertas de traballo en Galicia: a carta de presentación.

Para optar ás ofertas de traballo en Galicia é preciso redactar unha carta de presentación convincente e que suscite o interese de quen recibe o currículum do candidato ao posto.

En primeiro lugar, a carta de presentación para optar a ofertas de traballo en Galicia debe estar redactada sempre a medida, en función da empresa ou o puesto que solicitas. Pon especial coidado na súa correcta redacción, xa que para moitos responsables de selección ésta pode ter máis importancia que o propio currículum.

O primeiro párrafo serve para introducir o obxeto da carta (mostrar interese por optar ás diferentes ofertas de traballo en Galicia plantexadas). Desde a primeira frase, debes captar o interese do lector, para o cal deberás empregar un estilo agradable, directo e dinámico, mencionando datos concretos.

No segundo párrafo é preciso explicar as razóns polas que che interesan esas ofertas de traballo en Galicia, nesa determinada empresa o sector de actividade, destacando a adecuación existente entre as túas capacidades, preparación e experiencia requeridas e as expectativas da empresa en cuestión.

Inicia neste momento unha argumentación explicando os motivos que xustifican unha entrevista. Fai referencia ao tu C.V. sen copialo.

No terceiro párrafo insistirás sobre o teu interese por traballar nesa empresa e no importante que sería para ti obter una entrevista persoal, asegurándote a futura comunicación coa empresa.

Podes rematar a túa proposta para optar ás ofertas de traballo en Galicia empregando as fórmulas de cortesía habituais, e podes ser directo, sen ser familiar.

RECOMENDACIONS

 • Evita as siglas e abreviaturas.
 • Escrebe os nomes propios completos.
 • Evita as frases que comecen por \"eu\".
 • Evita as adulacións.
 • As expresiones de gratitude non deben ser esaxeradas.
 • Non deixes pasar nengunha falta de ortografía.
 • Escrebe frases curtas.
 • A túa carta de presentación debe ser persoal, clara e concisa, sen exceder unha páxina.
 • Debe estar escrita a máquina ou a ordenador (a no ser que a pidan manuscrita), no mesmo papel e cos mesmos caracteres que o teu currículum.
 • Debes incluir o teu nome e apelidos completos, dirección postal, teléfonos de contacto e, se dispós dela, enderezo de correo electrónico.
 • A carta de presentación debe ir dirixida á persoa que ten poder de contratación.
 • Comprobarás que o nombre e os apelidos completos do destinatario están perfectamente escritos, e indicar sempre o cargo ou posición que ocupa na empresa.
 • A carta non se debe fotocopiar e debe ir con data e selada.
 • Non se grapa nunca a carta de presentación co currículum vitae.
 • Non se adxuntan os títulos nen as cartas de recomendación, a non ser que nolos pidan, e no seu caso, sempre deben seleccionarse en función das necesidades do destinatario.
 • O sobre irá personalizado (identidade do destinatario: nome, cargo, empresa, enderezo completo) e no recanto superior esquerdo poderás indicar \"persoal\" e/ou \"confidencial\". 
« Ir á páxina principal
 
2021
Versión en español    |   Aviso Legal   |   Privacidade |   Mapa   |   Contacto   |