Ir a la página principal
Directorio de Empresas de Empleo

CANDIDATOS
 Insertar currículo
Menú privado
Buscador de ofertas
Empresas colaboradoras
Formación
Noticias
EMPRESAS
Alta de empresa Gratis!
Menú privado
Servizos e tarifas
Servizos a empresas
Noticias
RECURSOS
E-learning
¿Quen somos?
Consellos laborais.
Tests psicotécnicos !!
Preguntas frecuentes
Recoméndanos
Contacto
Axenda Cultural
 Servizos que ofrecen. 

 


            As Axencias de colocación son entidades que colaboran cos Servizos Públicos de Emprego na intermediación no mercado de traballo, co fin de axudar ós traballadores a atopar un emprego e ós empregadores á contratación dos traballadores axeitados para satisfacer as suas necesidades.


            Poden crear unha Axencia de Colocación as personas físicas ou xurídicas, calquera que sexa a sua natureza, que actúen sen fins lucrativos.


            As condicións pra crear unha Axencia de Colocación son:


·        Garantir o principio de igualdade no acceso ó emprego, no seu ámbito de actuación


·        Limitar seu ámbito de actuación ó determinado no correspondente convenio de colaboración


·        Non subcontratar con terceiros os servizos obxecto da autorización concedida


·        Estar autorizada polo Servizo Público de Emprego Estatal ou Servizo Público de Emprego Autonómico correspondente


·        Levar unha contabilidade separada e ter conta bancaria independente e exclusiva para tódolos gastos e ingresos derivados d

career cruising test personality test find your career test free
occupational test personality test online assessment test
« Voltar
 
2021
Versión en español    |   Aviso Legal   |   Privacidade |   Mapa   |   Contacto   |