Ir a la página principal
Directorio de Empresas de Empleo

CANDIDATOS
 Insertar currículo
Menú privado
Buscador de ofertas
Empresas colaboradoras
Formación
Noticias
EMPRESAS
Alta de empresa Gratis!
Menú privado
Servizos e tarifas
Servizos a empresas
Noticias
RECURSOS
E-learning
¿Quen somos?
Consellos laborais.
Tests psicotécnicos !!
Preguntas frecuentes
Recoméndanos
Contacto
Axenda Cultural
 Atopar emprego nunha ETT. 

 


            A actividade das empresas de traballo temporal consiste en poñer traballadores a disposición das empresas usuarias co fin de satisfacer as necesidades temporais destas.


            No traballo temporal prodúcese sempre unha triple relación. Aquela que se produce entre a ETT e o traballador (relación laboral); a que se establece entre a ETT e a Empresa Usuaria (relación mercantil) e a existente entre a empresa usuaria e o propio traballador, que é unha relación funcional ou de funcionamento.


            O amplio coñecemento que unha ETT ten do mercado, permite-lle atopar fácilmente un traballo axeitado a cada candidato, poñendo a disposición da empresa usuaria o traballador cuio perfil se corresponda coas necesidades da mesma.


            As ETT, a diferencia doutras modalidades de empresas e contratación, contratan directamente ós traballadores e posteriormente os ceden á empresa usuaria delegando nela a dirección e control do traballo a desenvolver.


¿En qué consiste o proceso de selección das ETT´s?


            Para traballar nunha ETT debes cumprimentar, antes de nada, unha ficha de solicitude de traballo que rematará de cumplimentar o seleccionador cos datos que obteña na entrevista contigo ou nas probas mínimas que realizarás.


            Á hora de cubrir un posto, a ETT dará preferencia ás persoas que traballasen anteriormente noutras ofertas similares e tivesen bó desempeño, e ás persoas que ainda que non traballasen xa teñen a ficha de solicitude cumprimentada, entrevista e probas mínimas realizadas. Ademáis, realizaránse probas para medir as cualidades concretas do posto a ocupar. Por último, citase ás persoas que entregaron sua ficha e seu CV pero que están pendentes de entrevista e probas.


            A documentación administrativa xenerada nos contratos de traballo temporal inclúe:


« Voltar
 
2021
Versión en español    |   Aviso Legal   |   Privacidade |   Mapa   |   Contacto   |