Ir a la página principal
Directorio de Empresas de Empleo

CANDIDATOS
 Insertar currículo
Menú privado
Buscador de ofertas
Empresas colaboradoras
Formación
Noticias
EMPRESAS
Alta de empresa Gratis!
Menú privado
Servizos e tarifas
Servizos a empresas
Noticias
RECURSOS
E-learning
¿Quen somos?
Consellos laborais.
Tests psicotécnicos !!
Preguntas frecuentes
Recoméndanos
Contacto
Axenda Cultural
 O autoemprego. 

 


Enténdese por autoemprego toda actividade laboral xerada polo suxeito que a exerce de xeito directo; isto é, por aquelas persoas que traballan en unidades económicas da sua propiedade, que as dirixen e que obteñen ingresos das mesmas, persoas que teñen iniciativa empresarial dabondo como para crear a sua propia empresa, sexa grande ou pequena. No autoemprego atópanse diversas categorías profesionais: empresarios sin asalariados, membros de cooperativas e axudas familiares.


Para optar polo autoemprego é preciso deseñar un plan de empresa, é dicir, definir claramente cál vai ser a nosa empresa, qué medios imos precisar para poñela en marcha e todo-los aspectos existentes entre o intre no que a nosa empresa é só unha idea ata que está funcionando.


Debémonos informar das formas xurídicas de constitución e trámites legais da sua posta en marcha, así como das axudas e subvencións para a creación de empresas.


A idea inicial xurde como consecuencia da detección dunha oportunidade de negocio pero ¿ónde podes atopar ideas para a tua empresa?


·        Experiencia profesional previa


·        Estudos


·        Hobbies/aficións


·        Habilidades


« Voltar
 
2021
Versión en español    |   Aviso Legal   |   Privacidade |   Mapa   |   Contacto   |