Ir a la página principal
Directorio de Empresas de Empleo

CANDIDATOS
 Insertar currículo
Menú privado
Buscador de ofertas
Empresas colaboradoras
Formación
Noticias
EMPRESAS
Alta de empresa Gratis!
Menú privado
Servizos e tarifas
Servizos a empresas
Noticias
RECURSOS
E-learning
¿Quen somos?
Consellos laborais.
Tests psicotécnicos !!
Preguntas frecuentes
Recoméndanos
Contacto
Axenda Cultural
 Consellos. 

A entrevista


         Independentemente do tipo de entrevista, existen unha serie de pasos comúns a todas elas:  • Primeira avaluación: O desenvolvemento da mesma incluirá seguramente unha primeira avaluación dos teus coñecementos, comprobando o teu itinerario académico, o porqué da túa elección, así como o grao de satisfacción acadado e os teus proxectos de estudio futuros, de habelos.

  • Traxectoria profesional: Seguidamente abordaránse as cuestións relacionadas coa túa traxectoria profesional ata o momento, as prácticas que poideras realizar, os contratos que poideras ter, as funcións que  desempeñaches, etc. Trata de falar sobre resultados específicos en lugar de limitarte a describir as túas experiencias laborais.

  • Motivación: Ademáis, durante a entrevista o/os interlocutor/es da empresa tratarán de pronosticar o teu rendemento potencial na mesma, valorando o grao de motivación. En ocasións, unha boa motivación pode subsanar deficiencias de formación ou experiencia.

  • Autoavaliación: Por último, para pechar a entrevista, seguramente te pidan realizar unha autoavaliación, para que reflexiones sobre os teus puntos fortes e febles, coa intención de establecer o teu grao de coñecemento e satisfacción personal, a sinceridade, nivel de seguridade e de confianza en ti mesmo.

É importante que acudas á entrevista coas ideas claras sobre os teus obxectivos profesionais, de xeito que saibas explicar os fundamentos da túa elección, por qué escolleches solicitar un posto nesa empresa e non noutra, por qué queres desenvolver a  túa carreira nunha pyme ou nunha gran empresa, ou por exemplo, por qué  formándote como avogado, queres dedicarte á empresa e non ó exercicio libre da profesión.


As empresas valorarán moito o feito de que vaias informado sobre 

career cruising test personality test find your career test free
occupational test personality test online assessment test
« Voltar
 
2021
Versión en español    |   Aviso Legal   |   Privacidade |   Mapa   |   Contacto   |